با سلام
خواهشمند است به منظور افزایش کیفیت خدمات دانشگاه، با شرکت در نظرسنجی ذیل ما را در این امر یاری نمایید.
با تشکر